Polityka prywatności / Cookies

Zasób 2
 1. Składając zamówienie Klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Sklep king-wall.pl przetwarza dane osobowe umieszczone w bazie danych wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień. Dane te chronione są przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie składania zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio przez formularz wiadomości na stronie king-wall.pl . Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez firmę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę SPECKAM z siedzibą przy ul. Sportowa 36, 32-050 Kopanka, NIP 9441444334, REGON – 351151075. Sposoby kontaktu z firmą:
  a) Listownie, na adres: ul. Sportowa 36, 32-050 Skawina, Polska;
  b) Mailowo, na adres: biuro@king-wall.pl;
  c) Telefonicznie: +48 663 861 695;
 4. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane poprzez wysłanie drogą elektroniczną wiadomości z prośbą o ich poprawienie lub usunięcie na adres: biuro@king-wall.pl
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
Dane Klienta mogą być przetwarzane przez podwykonawców firmy SPECKAM, czyli podmiotów, z których usług firma korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na rzecz Klienta usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym, w tym w szczególności:
a) pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania firmy lub działania na rzecz Klienta;
b) podmiotom przetwarzającym w imieniu firmy dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności firmy.

Dane osobowe Klienta przechowywane są w celach:
 1. przechowywania danych osobowych na serwerze;
 2. obsługi procesu wysyłki, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych Klienta niezbędnych do dostawy zamówienia;
 3. korzystania z usług firm kurierskich, które dostarczają zamówienia do Klienta;
 4. korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do danych Klienta osobowych gromadzonych w ramach serwisu lub sklepu;
 5. dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
 6. w celu realizacji usług doradczych, audytowych, prawnych, podatkowych, rachunkowych.
RODO przyznaje Klientowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych wobec:
  przetwarzaniu przez Sklep Internetowy King Wall Gallery danych osobowych Klienta w celach marketingowych, tj. na potrzeby kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wobec tzw. Profilowania.
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę Klient wyraził.
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO z którymi Klient powinien się zapoznać. Jeżeli firma dopuści się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Klient ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klient ma prawo zwrócić się do Sprzedającego z żądaniem udostępnienia mu informacji o tym, jakie dane na jego temat posiada oraz w jakich celach je przetwarza. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem: biuro@king-wall.pl
Oświadczamy, że dokładamy starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z naszej strony kingwallgallery.pl i w tym celu stosujemy wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  1. konfiguracji Sklepu Internetowego;
  2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
  4. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisów społecznościowych:
   Facebook
   Instagram
   Twitter
   Google
   Pinterest
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
  z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  Mozilla Firefox
  Internet Explorer
  Google Chrome
  Safari

 8. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
  – Internet Explorer;
  – Chrome;
  – Safari;
  – Firefox;
  – Opera;
  – Android;
  – Safari (iOS);
  – Windows Phone;
  – Blackberry.
 9. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 10. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Chcemy zmieniać się dla Was na lepsze, dlatego w przyszłości może zaistnieć sytuacja, że znajdziemy jeszcze lepsze sposoby by chronić Wasze dane. W takim przypadku będziemy zmuszeni do aktualizacji naszej polityki prywatności, o czym oczywiście poinformujemy.