Regulamin Sklepu Internetowego King Wall Gallery

Zasób 2

Korzystanie ze Sklepu Internetowego King Wall Gallery oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego działającego pod adresem king-wall.pl (zwanego dalej: Sprzedawcą).
 2. Właścicielem sklepu internetowego King Wall Gallery, działającego pod adresem king-wall.pl, jest firma Speckam Tomasz Szurma z siedzibą w Kopance (32-050), ul. Sportowa 36, REGON 351151075, NIP 9441444334.
 3. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie zwanym dalej „Klientem”, a Sprzedawcą.
 4. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań kontakt ze Sprzedawcą następuje drogą elektroniczną na adres: biuro@king-wall.pl
 1. Przedmiotem oferty Sprzedawcy są tapety, a także chemia i akcesoria do tapetowania.
 2. Tapety drukowane są na indywidualny wymiar podany każdorazowo przez Klienta. Zamówiona przez Klienta z bazy wzorów dostępnych na stronie sklepu tapeta jest skonfigurowana na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia.
 3. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:
 4. a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b) nie zawierają kosztów dostawy.

 5. Całkowita wartość zamówienia powstaje w wyniku zsumowania wartości zamówionych towarów oraz kosztów wysyłki. Zostanie przedstawiona Klientowi drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, bądź zmian ich cen.
 1. Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Klienta do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienie Klient może składać drogą mailową na adres biuro@king-wall.pl lub za pośrednictwem strony internetowej sklepu king-wall.pl za pomocą formularza stworzonego do wysyłania wiadomości.
 3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie. Osoby mające mniej niż 18 lat, mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą oraz zgodą rodziców/opiekuna prawnego.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Sklep internetowy king-wall.pl prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski i Europy. Zamówienia zagraniczne realizowane są po wcześniejszym ustaleniu drogą poczty elektronicznej sposobu oraz kosztu wysyłki.
 7. Każdy zamówiony produkt jest konfigurowany przez Klienta. Tapety dostępne w sklepie internetowym king-wall.pl są produkowane na indywidualny wymiar podany każdorazowo przez Klienta i nie podlegają zwrotowi.
 8. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem Zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi informację o wpłynięciu oferty do Sprzedawcy i nie może być uznawane za zawarcie umowy.
 9. Realizacja zamówienia następuje po zaakceptowaniu przez Klienta wizualizacji tapety (wykonanej w ciągu dwóch dni roboczych) pod indywidualny wymiar oraz zaksięgowaniu wpłaty 100% kwoty Zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego.
 10. Nr konta: 77 1090 2590 0000 0001 4447 5164 w banku Santander.
  Przyjęcie płatności po godzinie 16-tej oznacza rozpoczęcie realizacji zamówienia na początku następnego dnia roboczego.
 11. Klient może kontrolować zmiany statusu zamówienia kontaktując się telefonicznie lub drogą elektroniczną z pracownikami Sklepu Internetowego King Wall Gallery.
 12. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 7 dni od złożenia Zamówienia zamówienie uznaje się za anulowane.
 13. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę np. z przyczyn zależnych od technologii produkcji na indywidualne Zamówienie, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, zawiadamia o tym konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 14. W przypadku podania niepełnych lub nieprawidłowych danych oraz w sytuacji, gdy zamówienie budzi wątpliwości Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Zwrot uiszczonej kwoty nastąpi w ciągu 7 dni na konto, z którego został zrobiony przelew.
 15. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon.
 16. Na życzenie klienta do paragonu zostanie wystawiona faktura vat.
 17. W związku ze zmianą przepisów od 1.01.2020 r, należy podać nr NIP podczas zakupu aby mogła być wystawiona faktura vat do transakcji – w przeciwnym razie nie będzie możliwości wystawienia faktury do zakupu.
 18. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym king-wall.pl uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas konfiguracji grafik oraz koszt obsługi zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt wysyłki podawany jest osobno.
 1. Wysyłka następuje w ciągu czternastu dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia – opłacenia 100% zamówienia i akceptacji graficznej (wizualizacji pod konkretne wymiary Klienta) zamówienia.
 2. W przypadku większych zamówień Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż określony w regulaminie (po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie).
 3. Dostawy na terytorium Polski realizowane są za pośrednictwem różnych firm kurierskich jak np. DPD, DHL, DPS i inne. Wybór firmy kurierskiej pozostaje po stronie Sprzedającego.
 4. Zamówione w Sklepie towary dostarczane są pod adres, wskazany przez Klienta za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Klient otrzymuje przesyłkę po czasie, na który składa się czas realizacji zamówienia przez sklep king-wall.pl oraz czas określony przez Firmę Kurierską.
 6. Sklep nie odpowiada za ewentualne opóźnienia terminu otrzymania przesyłki wynikłe z niedotrzymania terminów przez Firmę Kurierską lub podania przez Klienta nieprawidłowych danych dla doręczenia.
 7. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia pod adresem ul. Sportowa 36, 32-050 Kopanka w godzinach pracy sklepu (9.00-16.00) – Klient musi poinformować Sprzedawcę o osobistym odbiorze gotowego produktu za pomocą poczty elektronicznej przed opłaceniem zamówienia.
 8. W przypadku zamówienia klejów lub akcesoriów bez zamówienia tapety czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
 1. Sprzedawca pakuje zamówienia w sposób uniemożliwiający zniszczenie znajdujących się wewnątrz produktów. Tuby oraz opakowania kartonowe, w które zapakowane są produkty oznaczone są oryginalnymi naklejkami ze znakiem firmowym king-wall.pl. Jeżeli dostarczone Klientowi towary posiadają widoczne uszkodzenia lub brakuje oznaczeń firmowych i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić kurierowi/spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@king-wall.pl
 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Klient winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@king-wall.pl
 3. W przypadku stwierdzenia ww. wad Klient powinien sporządzić dokumentację w formie zdjęć i przesłać ją niezwłocznie na adres biuro@king-wall.pl
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków tapet nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z kolorem widzianym na ekranie oraz z kolorem zamówionych próbek, jak również odstępstwa wynikające z różnic powierzchni materiałów nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
 2. W celu lepszego zapoznania się z oferowanymi produktami sklepu internetowego King Wall Gallery Klient może zamówić próbkę wydruku tapety Wielkość próbki to format A3. Próbka A3 pokazuje ogólny wygląd (ułożenie i proporcje) wzoru w pomniejszeniu dla rozmiaru 3x5m ściany oraz fragment 1:1 dla 3×5 m. Istnieje możliwość zamówienia próbki w 1:1 dla docelowego rozmiaru ściany, na wyraźne zamówienie Klienta. Próbka jest jedynie fragmentem docelowej tapety, która jest muralem, a nie wzorem powtarzalnym. Nie ma możliwości, aby próbka zawierała cały wzór, na całą ścianę w skali 1:1. Akceptacja próbki jest równoznaczna z akceptacją proporcji wzoru, jakości produktu, struktury materiału, jakości wydruku, ostrości rozmycia, tonacji kolorystycznej, oraz kolorystyki dla pojedynczych barw, które wystąpiły na próbce. Jeżeli klient na podstawie przesłanej próbki nie jest w stanie ocenić, czy spełnia ona jego oczekiwania względem efektu końcowego, powinien poprosić o wykonanie próbki innego wskazanego przez niego fragmentu tapety lub zrezygnować z zamówienia.
 3. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia.
 4. Klient zobowiązany jest sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Klient powinien je niezwłocznie zgłosić pisemnie na adres mailowy Sprzedającego biuro@king-wall.pl. Jeżeli Klient nie wskazał wad do 3 dni od momentu dostarczenia towaru, towar uważa się za zaakceptowany.
 5. W przypadku błędów w realizacji zamówienia tj. złe wymiary, złe dopasowanie brytów Sprzedawca gwarantuje wymianę towaru na towar właściwy, pod warunkiem zgłoszenia błędów produkcyjnych w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki.
 6. W przypadku błędów w realizacji zamówienia, niepasujących wzorów lub kolorów pomiędzy brytami reklamacje należy składać przed aplikacją na ścianie – poprzez zrobienie zdjęć i wysłanie ich na adres mailowy Sprzedawcy biuro@king-wall.pl
 7. Produkty będące przedmiotem reklamacji powinny być odesłane zwykłą paczką wraz z dokumentem sprzedaży (paragon, faktura) oraz adnotacją dotyczącą przyczyny reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty odesłania paczki zostaną zwrócone.
 8. Jakiekolwiek przesyłki wysyłane na koszt sklepu internetowego king-wall.pl nie będą odbierane.
 9. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z Zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić Sprzedającemu przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż tapety do samodzielnego montażu zostanie rozpoczęty lub wykonany (co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.
 10. Klient zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Klienta do rozwiązania Umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty Zamówienia.
 11. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z Umową działań Klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z Umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.
 12. Zaleca się powierzenie montażu tapet wyspecjalizowanej w tej dziedzinie firmie.
 1. Sklep internetowy king-wall.pl posiada w swojej ofercie tylko produkty na indywidualne zamówienie.
 2. Klient określa parametry Zamówienia – wybiera grafikę lub jego fragment z bazy wzorów zawartych na stronie internetowej king-wall.pl, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia.
 3. Zamówiony przez Nabywcę produkt (tapeta) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego Zamówienia, dlatego zgodnie z treścią art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta (indywidualne zamówienie) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 1. Wszystkie zamówione i sprzedawane w Sklepie internetowym king-wall.pl towary chronione są prawami autorskimi.
 2. Klient ani żadne osoby trzecie nie są upoważnieni do rozpowszechniania lub powielania towarów, a także do ich reprodukcji, produkcji, czy ich dalszej odsprzedaży bez zgody Sprzedającego.
 3. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.
 4. W przypadku, gdy Klient przekazuje do realizacji produktu własne materiały (np. projekty graficzne, zdjęcia itp.) przekazanie tychże materiałów jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż posiada on pełne majątkowe prawa autorskie do przedmiotowego materiału.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta pisemnego potwierdzenia posiadania majątkowego prawa autorskiego do przekazanych mu materiałów przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W razie gdy Nabywca odmówi (nie przedstawi) pisemnego potwierdzenia lub Sprzedawca uzna je za niewiarygodne i pozwalające na przypuszczenie, że może dojść do naruszenia autorskich praw majątkowych przy wykonywaniu zamówienia – Sprzedawca ma możliwość odmowy zrealizowania zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej aplikacji tapety lub aplikacji na niewłaściwym podłożu – niezgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie Internetowej www.kingwallgallery.pl oraz dołączoną do każdej paczki z zamówieniem
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za samopoczucie i emocje Klienta związane z aplikacją zakupionego przez niego wzoru tapety.
 1. Wszystkie wzory Sklepu Internetowego King Wall Gallery chronione są prawem autorskim.
 2. Wykorzystanie wzorów firmy SPECKAM udostępnianych na stronie sklepu king-wall.pl, bez zakupu licencji rozumiane jest jako chęć nabycia licencji, na co zostanie wystawiona stosowna faktura vat. W przypadku braku jej opłacenia, wykorzystujący wzór bez licencji i zgody firmy SPECKAM zostanie wezwany do natychmiastowego zaprzestania używania wzoru i jego usunięcia, na własny koszt oraz opłaty stosownego odszkodowania – w sprawach spornych sprawa zostanie wysłana do właściwego sądu.
 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a firmą SPECKAM będącą właścicielem sklepu internetowego king-wall.pl rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy SPECKAM.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.